پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بهمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بهمن 752225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بهمن باید ابتدا 0752225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بهمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752225123456 را وارد نمایید. شهرستان بهمن از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()