پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بهرغان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بهرغان 712728 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بهرغان باید ابتدا 0712728 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بهرغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712728123456 را وارد نمایید. شهرستان بهرغان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهرغان)