پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندوبست چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندوبست 792445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندوبست باید ابتدا 0792445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندوبست زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792445123456 را وارد نمایید. شهرستان بندوبست از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بندوبست)