پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا در این شرایط جامعه، امر به معروف بر ما واجب می شود؟

1 پاسخ 1


امر به معروف، عمل خیرخواهانه و مفید به حال فرد و جامعه است و از نظر عقلى، بسیار پسندیده است. قرآن مجید یکى از امتیازات امت اسلامى بر دیگر امت‏ها را اجراى همین اصل مى‏داند؛ زیرا این نوعى نظارت و احساس مسؤولیت همگانى در جهت سعادت فرد و جامعه در تمام سطوح مى‏باشد. جالب این است که یکى از ابزارهاى مهم کنترل قدرت و نظارت عمومى بر رهبران، اجراى همین اصل است. از همین‏رو پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «اگر امر به معروف ترک شود، بدترین افراد بر جامعه مسلط مى‏شوند». بنابراین؛ این مهم، فواید بیشمارى دارد. اما این که آن را دخالت در امور دیگران تلقى کنیم، ناشى از چند چیز است: 1- شیوه‏هاى غلط امر به معروف و تجسس‏هاى بى‏جا در امور داخلى افراد، 2- گرایش پنهان به اندیشه‏هاى فرد گرایانه (Individ Ualism) غربى و آزادى‏هاى بیش از حد فردى، که با منطق دینى سازگارى ندارد.

شرایط امر به معروف:
در مسأله امر به معروف و نهى از منکر شایسته است جهات متعددى در نظر گرفته شود: الف) احکام شرعى مربوط به امر به معروف و شرایط وجوب و مراتب آن. امر بمعروف در مورد ترک واجبات و نهى از منکر در مورد انجام محرمات است و شرایطى دارد که بعضى از آن عبارتند از: 1- آمر به معروف و ناهى از منکر واجبات و محرمات را بشناسد 2- کسى که مرتکب معصیت شده قصد تکرار آن را داشته باشد 3- مراحل امر به معروف و نهى از منکر از آسان به شدید رعایت شود مثلاً اگر با آرامش مى‏توان نهى کرد از پرخاش خوددارى شود. 4- احتمال تأثیر داده شود. 5- براى آمر به معروف ضرر جانى یا مالى قابل توجهى نداشته باشد. ب ) روحیات و ویژگى هاى روانى طرف مقابل. طبیعى است با هر کسى به زبان خاصى باید سخن گفته شود و چه بسا لازم است برخى را به طور غیر مستقیم و از طریق برخى وسایط ارشاد نمود. ج ) حتى الامکان از منطقى‏ترین و بهترین زبان استفاده شود. بهتر است ابتدا امتیازات و خوبیهاى افراد به آنان گوشزد شودو سپس تدریجا به بیان ایرادات وارد بر آنها پرداخته شود. در این زمینه هم سعى شود اول یک مسئله مطرح شود و پس از اصلاح تشویق گردد و سپس به همین ترتیب یکى یکى به دیگر مسائل پرداخته شود. د ) حتى الامکان باید به افراد تفهیم نمود که آنچه به ایشان تذکر داده مى‏شودازسر خیرخواهى ومفید به حال خود آنها است. ه ) ضمن توجه به نکات فوق نباید انتظار داشت که به هیچ وجه افراد از امر به معروف یا نهى از منکر بدشان نیاید. بلکه وظیفه ما رعایت اصول صحیح اخلاقى و انسانى در تذکر به آنهاست ولى این که بپذیرند یا نه و خوششان آید یا بدشان آید خیلى دست ما نیست و نباید از آن خوفى به دل داشت. {Sحافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس‏# در بند این مباش که نشنید یا شنید کس‏S} و ) جدولى براى خود تنظیم کنید وشرح شیوه‏هاى کاربردى خود را با میزان تاثیر آن ثبت نمایید و همواره در پى بکارگیرى شیوه‏اى موثرتر باشید. ز ) اخلاص در نیت را حفظ نموده و از خداوند توفیق بخواهید.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده