پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان برم سیاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان برم سیاه 722461 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان برم سیاه باید ابتدا 0722461 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در برم سیاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722461123456 را وارد نمایید. شهرستان برم سیاه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برم سیاه)