پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی چیست؟

2 پاسخ 2

88 نفر هستند. با رای مردم و تایید شورای نگهبان
پاسخ: طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، قوانین مربوط به شرایط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولین دوره آن، توسط شوراى نگهبان‏معلوم مى‏شود؛ بدین صورت که با اکثریت آراى آنان تدوین و آن گاه به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشکیل دوره‏هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قوانین و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خودِ مجلس خبرگان است V}متن اصل یکصدوهشتم چنین است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‏ها و آیین‏نامه داخلى جلسه‏هاى آنان، براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شودو به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».{V. بر این اساس قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و براى تصویب تقدیم امام خمینى(رحمه‏الله)شده است که برخى از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
T}الف. شرایط نمایندگان خبرگان‏{T
به موجب ماده 3 از فصل دوم آیین‏نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم‏باید داراى شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.
ب. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته باشد.
د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران.
ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
مطابق این قانون، «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند» V}آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 41.{V. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز، «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر این اساس، فقهاى مزبور، براى کسانى که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان مى‏کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مى‏نمایند. مطابق تبصره دوم ماده 3، کسانى را که رهبر صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمى، نیاز به تشخیص‏فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت V}همان.{V.
T}ب. کیفیت انتخاب‏{T
فصل پنجم این آیین‏نامه نیز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنین مى‏گوید: اعضاى خبرگان براى یک دوره هشت ساله (ماده 4) و با اکثریت نسبى رأى شرکت‏کنندگان (ماده 8) انتخاب مى‏شوند که رأى‏گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انجام مى‏شود. (ماده 6) اخذ آرا در سراسر کشور، در یک روز صورت مى‏گیرد V}تبصره 1: چنان‏چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع، بلافاصله باید برگزار شود.
تبصره 2: چنان‏چه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، باید برگزار شود.
تبصره 3: در صورتى که تعداد آراى دو یا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معیّن مى‏شود.{V. (ماده 7) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات کشور است. آیین‏نامه اجرایى انتخابات، به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید.
(ماده 9) فصل اول آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان نیز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنین مى‏گوید:
T}ماده 1.{T عدّه نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود.(تعداد نمایندگان دوره اول، 83 نفر بوده است.(
T}ماده 2.{T استان‏هایى که جدیداً تشکیل شده یا مى‏شود، با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان، بین استان‏هاى جدید تقسیم مى‏شود. و از تاریخ آمارگیرى سال 1365 به ازاى هر یک میلیون نفرى که به جمعیت هر استان اضافه شود، یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد V}پرسش‏ها و پاسخ‏هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.{V.
قانون اساسى در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :
T}یکم. پیرامون رهبرى نظام‏{T
T}1 انتخاب رهبر{T
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم(علیه‏السلام)، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى‏پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفى مى‏کند؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها براى ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است تعیین نمود V}ر. ک: امام خمینى(رحمه‏الله)، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینى(رحمه‏الله)، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.{V. علامه طباطبایى دراین‏باره مى‏نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستندو شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معین شده‏اند، ولى به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند» V}علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.{V. بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى‏کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏کنند...».
T}2 نظارت بر رهبر{T
در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم‏هاى کنترل درونى نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکى نظارت عمومى مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحه لائمه المسلمین» وهم‏چنین لزوم امر به معروف و نهى از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع‏گیرى‏هاى پیدا اکتفا نمى‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد V}ر. ک: آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.{V. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد V}ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش‏2، ص‏19 - 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى، ص‏1112 - 1062 ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1295 - 1213 ؛ سید جلال الدین‏مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، ص‏84 - 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات) ص‏55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایى با قانون اساسى، ص 51 - 47.{V. بنابراین یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرایط رهبرى» است. که علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلایل عقلى نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم مى‏کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبرى جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانیزم‏هاى دقیق براى کنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
T}3 برکنارى رهبر{T
در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى‏فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى در جنبه‏هاى «علمى، اخلاقى و مدیریتى» بستگى دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم براى رهبرى و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست مى‏دهد. چنانکه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرماید: «اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلامى کارى انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است» V}ولایت فقیه، پیشین، ص 61.{V. و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد» V}صحیفه امام، ج 11، ص 306.{V. بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد».
T}دوم. مقررات مجلس خبرگان‏{T
T}1 تدوین مقررات مربوطه‏{T
قانون اساسى، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلى جلسات آنان‏براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» البته این قوانین نباید مخالف مبانى اسلام یا خارج از اصول قانون اساسى و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤولیت‏ها باشد V}ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص‏108 - 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج‏2، ص‏79 - 74.{V.

T}2 تفسیر قوانین مربوطه‏{T
بدیهى است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل مى‏شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند V}آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 31.{V.
T}سوم. بازنگرى قانون اساسى‏{T
مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس‏جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى‏نماید، که در این شورا «پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت مى‏پردازند.
و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها مى‏تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسؤولیت‏هاى قانونى و امورى نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین‏نامه داخلى جلسه‏هاى خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگى انجام‏دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد اعضای مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟) (اعضای مجلس خبرگان) (مجلس خبرگان چند نفرند) (مجلس خبرگان رهبری چند نفرند؟) (اعضای مجلس خبرگان چند نفرند) (تعداد نمایندگان مجلس خبرگان) (تعداد مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است) (اعضای شورای نگهبان چند نفرند) (خبرگان رهبری چند نفرند) (تعداد اعضای خبرگان رهبری) (تعداد اعضای خبرگان) (تعداد اعضای مجلس خبرگان رهبری) (رئیس مجلس خبرگان) (تعداد اعضاي مجلس خبرگان) (مجلس خبرگان چیست) (تعداد اعضا مجلس خبرگان) (اعضای مجلس خبرگان رهبری) (شورای نگهبان چند نفرند) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند) (تعداد خبرگان رهبری) (رییس مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان ) (تعداد نفرات مجلس خبرگان) (وظایف مجلس خبرگان) (مجلس خبرگان رهبری چیست) (اعضای مجلس خبرگان چه کسانی هستند) (درباره مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است ) (مجلس خبرگان چند نفر است) (اعضای خبرگان) (تعداداعضای مجلس خبرگان) (تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری) (اعضای خبرگان رهبری) (تعداد اعضای مجلس خبرگان چند نفر است؟) (تعدادافرادمجلس خبرگان) (تعداد اعضای شورای نگهبان) (تعداد خبرگان) (تعداد اعضاي مجلس خبرگان رهبري) (تعداد نمایندگان مجلس خبرگان چند نفر است؟) (شورای خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان رهبری) (مجلس خبرگان چند نفرند؟) (تعدادمجلس خبرگان) (اعضا مجلس خبرگان) (تعداد اعضاء مجلس خبرگان) (اعضای خبرگان رهبری چند نفرند) (اعضاي مجلس خبرگان) (خبرگان چند نفرند) (تعداد مجلس خبرگان رهبری) (تعداد اعضای مجلس خبرگان ) (تعداد افراد خبرگان) (مجلس خبرگان چند نفر هستند) (تعدادافراد مجلس خبرگان) (اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند) (اعضای شورای خبرگان) (وظیفه مجلس خبرگان) (رهبر چگونه انتخاب می شود؟) (تعداد نمایندگان خبرگان) (وظایف خبرگان رهبری) ( تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟) (مجلس خبرگان چندنفرند) (اسامی مجلس خبرگان) (ریس مجلس خبرگان) (اعضای مجلس خبرگان ) (تعریف مجلس خبرگان) (تعداد اعضاي خبرگان) (تعداد اعضای شورای خبرگان) (مجلس خبرگان چند نفرهستند؟) (خبرگان چه کسانی هستندوتوسط چه کسی منتخب میشوند) (خبرگان رهبری چند نفر هستند) (تعداد نمايندگان مجلس خبرگان) (اعضا مجلس خبرگان چند نفرند) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه كسي يا كساني آن ها را انتخاب مي كنند؟) (تعداد افرادمجلس خبرگان) (وظایف مجلس خبرگان رهبری) (تعدادنمایندگان مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن ها را انتخاب می کنند؟) (اعضای خبرگان چند نفرند) (تعداد مجلس خبرگان چند نفر است) (خبرگان چند نفرند؟) (مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفرند) (مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل شده است) (مجلس خبرگان تعداد) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟ ) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است؟) (تعداداعضای خبرگان رهبری) (انتخابات مجلس خبرگان) (عداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟) (تعداد اعضای مجلس خبرگان رهبری چند نفر است؟) (مجلس خبرگان چند نفرن) (تعداداعضای خبرگان) (مجلس خبرگان چيست) (نمایندگان مجلس خبرگان چند نفرند) (تعداد اعضای مجلس خبرگان چند نفر است) (تعداد+افراد+مجلس+خبرگان) (تعداد نفرات مجلس خبرگان رهبری)