پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت هند چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور هند (India) طبق آمار 3064898 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت هند) (وسعت هند) (مساحت هندوستان) (وسعت هندوستان) (وسعت کشور هند) (مساحت هند) (مساحت هند ) (مساحت کشور هند) ( مساحت هند) (مساحت كشور هندوستان) (وسعت اهند) ()