پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بادنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بادنجان 791276 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بادنجان باید ابتدا 0791276 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بادنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0791276123456 را وارد نمایید. شهرستان بادنجان از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده