پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان باجگاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان باجگاه 711275 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باجگاه باید ابتدا 0711275 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در باجگاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711275123456 را وارد نمایید. شهرستان باجگاه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده