پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان باب انار/خفر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان باب انار/خفر 792322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باب انار/خفر باید ابتدا 0792322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در باب انار/خفر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792322123456 را وارد نمایید. شهرستان باب انار/خفر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باب انار خفر)