پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اهل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اهل 782577 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اهل باید ابتدا 0782577 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اهل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782577123456 را وارد نمایید. شهرستان اهل از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده