پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امیرحاجیلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امیرحاجیلو 732377 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امیرحاجیلو باید ابتدا 0732377 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امیرحاجیلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732377123456 را وارد نمایید. شهرستان امیرحاجیلو از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(امیرحاجیلو)