پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آرایش کردن و ابروها رو برداشتن برای مردان چه حکمی دارد؟ و این کار چه تأثیری بر جامعه دارد؟

1 پاسخ 1


اگر خود را شبیه زنان کنند جایز نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکم ارایش مردان)