پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسکان عشایر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسکان عشایر 722423 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسکان عشایر باید ابتدا 0722423 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسکان عشایر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722423123456 را وارد نمایید. شهرستان اسکان عشایر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده