پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارسنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارسنجان 729762 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارسنجان باید ابتدا 0729762 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارسنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729762123456 را وارد نمایید. شهرستان ارسنجان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ارسنجان)