پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اربابی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اربابی سفلی 712567 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اربابی سفلی باید ابتدا 0712567 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اربابی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712567123456 را وارد نمایید. شهرستان اربابی سفلی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده