پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بلژیک چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت بلژیک (Belgium) بروسل (Brussels) می باشد.
بروکسل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بلژیک) () (پایتخت کشور بلژیک) (نام پایتخت بلژیک) (پایتخت کشوربلژیک) (پایتخت بلژیک چیست) (پايتخت بلژيك) (بلژیک)