پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آرجویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آرجویه 791275 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرجویه باید ابتدا 0791275 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آرجویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0791275123456 را وارد نمایید. شهرستان آرجویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده