پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینگه قلعه بجنورد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینگه قلعه بجنورد 584225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینگه قلعه بجنورد باید ابتدا 0584225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینگه قلعه بجنورد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584225123456 را وارد نمایید. شهرستان ینگه قلعه بجنورد از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ینگه قلعه بجنورد)