پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یام 5858460 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یام باید ابتدا 05858460 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05858460123456 را وارد نمایید. شهرستان یام از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده