پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مردکانلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مردکانلو 5858453 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مردکانلو باید ابتدا 05858453 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مردکانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05858453123456 را وارد نمایید. شهرستان مردکانلو از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده