پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر شخصی بدون قصد خروج منی به تصاویر محرک نگاه کند و بعد از مدتی ادرار کند و بعد از ادرار رطوبتی شبیه منی خارج شود آیا کم استمنا دارد؟

1 پاسخ 1

این کار استمنا محسوب نمی شود اما مرتکب فعل حرامی شده اید ودر مورد رطوبتی که از شما خارج میشود پاک است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تصاویر منی) (تصاویرمنی) (تصاویر محرک) (منی) (عکس خروج منی) (تصاوير محرك) (خارج شدن منی بعد از ادرار) (استمنا بدون قصد خروج منی) (شک در خروج منی) (خروج منی) (مایع بعد ادرار) (منی همراه ادرار) (خروج مایع هنگام تحریک بعد دستشویی)