پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت آلمان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور آلمان (Germany) طبق آمار 357022 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسعت المان) (مساحت آلمان) (وسعت آلمان) (مساحت المان) () (وسعت و جمعیت المان) (وسعت کشور المان) (مساحت آلمان) (وسعت آامان) (جمعیت کشورآلمان)