پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

غذاهایی که شهوت را کم و غذاهایی که شهوت را زیاد می کنند چیست؟

1 پاسخ 1

به طور کلی غذاهایی که طبع سرد دارند مانند خیار، هندوانه، گوجه فرنگی، بادمجان، ماست، ترشی جات و ... باعث کاهش شهوت و غذاهایی که طبع گرم دارند مثل جگر، مغزه جات، شیرینی جات و ... باعث افزایش شهوت می شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غذاهایی که شهوت را زیاد میکند) (غذاهایی که طبع سرد دارند) (چه چیزهایی شهوت را زیاد میکند) (چه غذاهایی شهوت را زیاد میکند) (غذاهایی که شهوت را کم میکند) (چیزهایی که شهوت را زیاد میکند) (غذاهایی که شهوت را کم میکنند) (غذاهای محرک شهوت) () (غذاهایی که شهوت را زیاد می کند) (چه غذایی شهوت را زیادد میکند) (غذاهای که طبع گرم دارند) (غذاهایی که شهوت راکم میکند) (موادی که طبع گرم دارند) (چه غذاهایی شهوت را کم میکند) (خوراکیهایی که شهوت را زیاد میکند) (غذاهايي كه طبع گرم دارند) (غذاهایی که شهوت را زیاد میکنند) (غذاهایی که شهوت را کم می کنند) (شهوت) (غذاهايي كه طبع سرد دارند) (غذاهایی که شهوت را زیاد می کنند) (چیزهایی که شهوت را کم میکند) (غذاهایی که شهوت مرد را زیاد میکند) (غذاهای شهوت) (غذاهايي كه شهوت را زياد ميكنند) (غذاهايي كه شهوت را زياد ميكند) (غذاهايي كه شهوت را زياد مي كنند) (چه غذاهای شهوت را کم میکند) (چه چیزی شهوت را کم میکند) (غذاهایی که طبع سرددارند) (غذاهای که شهوت کم می کنند) (غذاهایی که باعث زیاد شدن شهوت میشوند) (خوراکیهایی که طبع سرد دارند) (غذاهائی که طبع سرد دارند) (شهوت چیست) (غذاهای شهوت کم کن) (ایا ترشیجات برای در مردان شهوت را کم می کند) (چه غذاهایی شهوت را کم میکند؟) (غذاهایی که باعث کاهش شهوت می شود) (غذاهايي كه شهوت را زياد ميكنن و غذاهايي كه شهوت را كم ميكنن) (جه میوهای باعث زیاد شدن شهوت در مردان می شود) (����ǎ) (���� ��ی�� �����) (جه غذایی موجب شهوت میشود)