پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رختیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رختیان 584284 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رختیان باید ابتدا 0584284 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رختیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584284123456 را وارد نمایید. شهرستان رختیان از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده