پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بلاروس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بلاروس (Belarus) مینسک (Minsk) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بلاروس) (مرکز بلاروس) (مرکز بیلوروسی) (پايتخت بلاروس) (مرکزبلاروس) (پایتخت کشور بلاروس) (مرکز بلاروس کجاست؟) (مرکز کشور بلاروس) (بلاروس کجاست) (مركز بلاروس) () (مركزبلاروس) (مرکز بیلوروس) (پایتخت بلاروس ) (مرکز بلاروس کجاست) (مرکزبیلوروسی) (مرکز بلا روس) (پايتخت كشور بلاروس) (بلاروس پایتخت) (مرکز بلاروس ) (پایتخت بلادوس) (نام پایتخت بلاروس) (÷ایتخت بلاروس) (پایتخت کشوربلاروس) (پایتخت+بلاروس) (بلاروس کجاست؟) (پایتخت بیلوروسی) (مرکز بلاروس؟) (پایتخت بلاروس چه نام دارد) (درشکه) (پایتخت بلژیک)