پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من دختری را که قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته است را تا پایان تابستان به عقد موقت خود درآوردم حال برای تمدید مدت چگونه باید عمل کنیم؟ باید صبر کنیم حتما این مدت تمام شود؟ بعد برای تمدید دوباره باید صیغه را جاری کنیم یا فقط زمان بعدی را بگوییم؟ خواهشا دقیق بگویید چگونه باید عمل کنیم؟

1 پاسخ 1


پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، جایز نیست صیغه دوباره خوانده شود مگر اینکه مرد مدت باقیمانده عقد موقت را ببخشد وسپس صیغه دوباره خوانده شود


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تمدیدمدت صیغه) (طلاق) (چگونه صیغه کنیم)