پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درتوم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درتوم 584272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درتوم باید ابتدا 0584272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درتوم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584272123456 را وارد نمایید. شهرستان درتوم از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درتوم)