پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک سؤال یا انتقادی که دارم این است که چرا در مشاوره با جوانانی که مشکل ازدواج دارند ازدواج موقت را پیشنهاد نمی کنید در حالی که امروز در جامعه عده ای در راستای فرهنگسازی آن تلاش می کنند؟

1 پاسخ 1

پاسخ: با سلام خدمت شما و تحسین روحیه انتقاد و نقد شما در باره ی موضوع مد نظرتان نکات زیر را تقدیم می کنیم :
1- عدم توصیه به نکاح موقت هرگز به معنای مشروع ندانستن آن نیست بلکه ما آن را مشروع و مسیری همانند ازدواج دائم می دانیم .
2- مخاطب این مرکز مشاوره جوانان هستند و توصیه به این ازدواج و هموار ساختن مسیر آن کار درستی است اما مخاطب آن هموار سازی جوانان نیستند چون این نوع از ازدواج اگر در بین جوانان رواج یابد تشکیل خانواده و تولید نسل آسیب می بیند .
3- جمعی از مخاطبین این مرکز دختران جوان باکره هستند که ترغیب انها به ازدواج یک نوع از دست دادن سزمایه عفت و پاکی تلقی می شود و از این مهمتر مسیر ازدواج دایم را به روی آنها سد می سازد به عنوان نمونه دیگر پسر ها حاضر به ازدواح با این نوع دختران نخواهند بود .
4- در معارف دینی نیز این نوع ازدواج برای جوانان چه دختر چه پسر مورد ترغیب قرار نگرفته است بگونه ای که حتی گویا امام صادق از توصیه ی جوانان به این نوع ازدواج ابا داشتند
5- به فرض که تمام این مطالب بالا را نپذیرید و بفرمایید باید فرهنگ سازی نمود این فرهنگ سازی باید از قشری آغاز شود که کمترین ریسک را دارد در حالیکه جوانان این قشر نیستند و آسیب انها در مسیر فرهنگ سازی بیشتر از دیگر اقشار است باید از جایی دیگر آغاز نمود واگر پاسخگو بود به جوانان تعمیم داد
بالاخره در بین روایات ترغیب کننده به ازدواج دائم روایتی را نمی بینید که جوانی را به این نوع ازدواج تشویق و حتی آن را تجویز نموده باشد لذا تمام نکاتی که در تفسیر و تجویز این نوع ازدواج می گویید را می پذیریم اما مخاطب ان را جوانان نمی دانیم .چون روایتی نداریم که جوانان را به این ازدواج ترغیب کرده باشد بلکه شاید روایتی باشد که جوان را از این نوع ازدواج منع نموده باشد مثل آنچه نقل شد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مشاوره ازدواج اینترنت)