پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا مى توان تحریم را مهمترین عامل تورم دانست؟

1 پاسخ 1


عوامل متعددی در پیدایش تورم در کشور ما نقش دارند که یکی از این عوامل، تحریم های اقتصادی است که بر علیه کشور ما از سوی قدرتهای بزرگ و در راٌس آنها آمریکا اعمال می گردد البته این عامل را نمی توان به عنوان مهمترین عامل ایجاد تورم در کشور تلقی نمود بلکه عوامل دیگری که در ایجاد تورم تاثیر گذار هستند را نیز باید مورد توجه قرار داد عواملی همچون رشد نقدینگی در کشور و فقدان برنامه روشن در جهت مقابله با آن ،برخی از سیاستهای نامناسب اقتصادی دولت ،تاثیرات تورم و گرانی جهانی بر ساختار اقتصادی کشور ،افزایش قیمت نفت و عدم استفاده مناسب از مازاد درآمدهای نفتی درایجاد و سرمایه گذاریهای مولد و...امیدواریم باتوجه جدی دولت به مهار و کنترل تورم و برنامه ریزیهای صحیح کوتاه مدت و بلند مدت شاهد کنترل تورم و گرانی در کشور باشیم.

علل تورم در ایران: 1- توسعه، 2- محاصره اقتصادى، 3- بازسازى، 4- خسارت‏هاى ناشى از جنگ تحمیلى و حوادث طبیعى (اعم از سیل، زلزله، خشکسالى و...) که هر سال، کشور ما را آزار داده و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر خویش قرار مى‏دهد. 5- کاهش فاحش قیمت نفت و نوسان آن پس از پیروزى انقلاب، آن هم با توجه به تک‏محصولى بودن اقتصاد ایران که از سیاست‏هاى استعمارى حاکم بر جهان سوم و به ویژه ایران بوده است، 6- تاثیر تورم جهانى بر اقتصاد داخلى، 7- رشد جمعیت و عدم برنامه‏ریزى جامع براى جمعیت مازاد، 8- تغییر الگوى مصرف و رشد آن در جامعه و پدیدار شدن یک‏سرى نیازها که در گذشته وجود نداشته است، 9- عدم تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا، از آنجا که به هر دلیل (مشکلات فرهنگى، اقتصادى و...) در کشور ما به مسأله تولید، توجه لازم نشده است و تولیدات موجود هم نمى‏تواند پاسخ‏گوى حجم انبوه نیازهاى داخلى (با توجه به رشد جمعیت و تغییر الگوى مصرف و...) باشد و از طرفى واردات انبوه هم از منطق اقتصاد پویا به دور بوده و از دیگر طرف، به دلیل محدودیت‏هاى مالى ناشى از تک‏محصولى بودن و نوسان شدید قیمت نفت، ممکن نیست. بنابراین کمبود کالاهاى مورد نیاز عموم و رقابت بر سر خرید اقلام موجود، بالطبع به گرانى کالاهاى موجود منتهى مى‏شود. به نظر مى‏رسد، اگر سلطه دولت بر بخش تولید، توزیع و بازرگانى و به طور کلى بر بخش صادرات و واردات جاى خودش را به نظارت دولت داده و زمینه رقابت در بخش‏هاى یاد شده به بخش خصوصى واگذار شود امید مى‏رود تا اندازه‏اى از رشد گرانى و تورم کاسته شود. ناگفته نماند که پیوسته اقتصاد داخلى، تحت تأثیر شرایط اقتصاد جهانى است و چه بسا اقتصاد جهانى شرایط خویش را بر اقتصاد داخلى کشورها تحمیل کند و از آن گریزى نیست. اما بالاخره با برنامه‏ریزى درست کوتاه مدت، میان‏مدت و درازمدت، مى‏توان رشد لجام گسیخته و بى‏رویه تورم و گرانى را که باعث نارضایتى اکثریت اقشار کم‏درآمد جامعه مى‏شود مهار کرد. نکته قابل توجه این که دولت حتى به عنوان ناظر، باید علاوه بر اقدام جدى براى تغییر فرهنگ الگوى مصرف، همه بخش‏هاى تولید، توزیع، صادرات و واردات را تحت حمایت خویش در داخل و خارج قرار دهد تا اقتصاد کشور بتواند از چنگال فلج‏کننده تورم و گرانى، رهایى یابد. با همه اینها یکی از وضایف اصلی دولت در نهضت خدمت رسانی جلوگیری از دلال بازی ها، واسطه ها و یا عوامل و عناصر نفوذی است که به نام توسعه سیاسی یا اقتصادی با طرح های مناسب یا غیربومی باعث گرانی و افزایش قیمت نامناسب و غیرمنطقی می شوند.
خشکسالی وکمبود مواد غذائی ودر نتیجه افزایش قیمتهای جهانی،افزایش قیمت نفت وسقوط ارزش دلار،دخالت دلالان وسوداگران ومحتکران فرصت طلب ومافیای ثروتهای بادآورده که هر روز در بخشی ازکالاهای مصرفی به دولت تنه می زنند،وماجراجویانی که با التهابهای کاذب در صدد انتقام گیری از دولت هستند وکارهای مثبت دولت را هم منفی جلوه می دهند وبعضی تصمیمهای حساب نشده دولت در این زمان بحرانی وتحریمهای اعمال شده کشورهای غربی که حد اقل دربعضی کالاهای وارداتی تأثیر دارد و... از عوامل تورم های مستمر وتورم فزاینده فعلی هستند.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده