پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارحسینی/حصارشاهوردیخان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارحسینی/حصارشاهوردیخان 584261 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارحسینی/حصارشاهوردیخان باید ابتدا 0584261 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارحسینی/حصارشاهوردیخان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584261123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارحسینی/حصارشاهوردیخان از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده