پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصار/گرمخان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصار/گرمخان 585226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصار/گرمخان باید ابتدا 0585226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصار/گرمخان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0585226123456 را وارد نمایید. شهرستان حصار/گرمخان از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حصار گرمخان)