پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت فنلاند چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور فنلاند (Finland) طبق آمار 338145 کیلومتر مربع وسعت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت فنلاند) ()