پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر دیدن یک عکس مبتذل (یا فکر در این موارد) تحریک جنسی فردی (دختر یا پسری) را برانگیزد چه حکمی دارد؟ (اگر باعث ایجاد ترشحاتی شود چه؟)

1 پاسخ 1


رطوبت یاد شده منی نیست و پاک است و این چنین نیست که با خروج هر رطوبتی در اثر تحریک شهوت حکم به منی شود، بلکه در بانوان اگر رطویتی خارج شود و به حالت ارگاسم (اوج لذت جنسی) برسند آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر شک هم داشته باشند که به این حد رسیده اند یا نه حکم به منی نمی شود.
البته نگاه به عکس مبتذل حرام است.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (جنسی)