پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیتکانلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیتکانلو 5858464 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیتکانلو باید ابتدا 05858464 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیتکانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05858464123456 را وارد نمایید. شهرستان تیتکانلو از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده