پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان باش محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان باش محله 5858454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باش محله باید ابتدا 05858454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در باش محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05858454123456 را وارد نمایید. شهرستان باش محله از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()