پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خیرات برای مرده ای که نماز و روزه قضا دارد، چگونه است؟ آیا به او می رسد یا نه؟

1 پاسخ 1

بله خیرات به او می رسد ومفید به حال اوست.لکن نماز وروزه قضا شده را باید انجام داد.
در هر صورت لازم است که نمازهای فوت شده میت را قضا نمایند. قضای نماز و روزه میت به خاطر بدهکاری های اوست یعنی او تکلیفی داشته و نتوانسته ادا کند. حال باید قضای آن را انجام داد تا گرفتاری میت از بین برود یا کمتر شود.
اگر خود میت وصیت کرده باشد که فلان مقدار نماز و روزه برای او انجام بدهند که وضع معلوم است باید وصی او طبق وصیت عمل کند و نماز و روزه او را قضا نمایند.
و اگر وصیت نکرده بر پسر بزرگ تر لازم است که نمازهای پدر را قضا کند یا برای آن اجیر بگیرد. بدیهی است انجام این تکالیف سبب نجات میت از گرفتاری ها می شود. اگر میت بدهی مالی دارد تا وقتی ادا نشود معذب است. همین طور اگر خمس، زکات، حج، نماز، روزه و ... به عهده او باشد تا وقتی این تکلیف ادا نشود و برای او قضا نکنند معذب و گرفتار است. وقتی بدهی او را دادند راحت می شود خودش انجام نداده یا نخواسته انجام دهد و خود را گرفتار کرده - ورثه او با انجام این تکالیف او را نجات می دهند - دست او از دنیا و عمل صالح کوتاه شده بازماندگان او می توانند سب رهائی او بشوند، هم چنان که اگر پدر انسان به علتی بازداشت شود فرزندان دنبال کار او را می گیرند. تا رفع حصر کنند و او را نجات بدهند الان هم او زندانی اعمال خود شده. فرزندان او باید کاری کنند تا از دست ملائکه عذاب نجات پیدا کند والا تا ابد گرفتار می ماند.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
رساله توضیح المسائل، نماز قضا.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز برای مرده) (خیرات برای مرده) (نماز قضا برای مرده) (نماز و روزه برای مرده) (خواندن نماز قضا برای مرده) (نماز مرده) (نماز و روزه مرده) (روزه قضا مرده) (نماز قضای مرده) () (نماز براي مرده) (نماز قضا مرده) (نماز قضای اموات) (خيرات براي مرده) (خيرات براي ميت) (نمازوروضه قضامرده ) (خیرات برای مردگان) (چگونه برای مرده) (نماز و روزه قضاي مرده) (خيرات براي مردگان) (نماز قضاء مرده )