پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

ماده ای بی رنگ (رنگ آب) که چسبنده شبیه منی است و گاهی اوقات هنگام فشار دادن آلت بیرون می آید چیست و طهارت آن چگونه است؟

1 پاسخ 1


دانشجوی گرامی آبی که از بدن شما با تحریک مختصر خارج می شود, مذی نام دارد, این آب پاک است و موجب غسل هم نمی شود و روزه را نیز باطل نمی کند.
توضیح بیشتر:
هر آبی که از انسان خارج می شود منی نیست و باعث جنابت نمی شود. آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم است.
1- بول:
2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال آن بدن سست می شود و انسان لذت می برد.
3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.
4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفید رنگی است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد.
حکم آبها:
1- بول و منی نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج منی غسل جنابت نیز به انسان واجب می شود.
2- آبی که گاهی بعد از شوخی با همسریا تحریک شهوت از هر طریقی, بدون ارگاسم، خارج می شود( مذی)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند.
3- آبی که گاهی بعد از بول خارج می شود( ودی) و شباهت به منی دارد آن هم موجب غسل نمی شود، ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهیر شود.
4- همین طور آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن (وذی) می گویند, به خودی خود پاک است و موجب غسل نمی شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج منی جنب شده و به غسل نیاز دارد.
بنابراین هر آبی که از بدن خارج می شود حکم منی را ندارد و موجب غسل نمی شود.
نشانه های منی در مردان:
T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V
T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V
T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابي كه قبل ازمني ميايد) (اب شهوت) (مني چه رنگي است) (آب شهوت) (آب مني چیست) (حكم اب قبل از مني) (اب مذی چیست) (رنگ مذی) (منی چه رنگی است) (مذي چيست) (ودی چیست) (آب مذی) (آب منی چیست) (رنگ مني مرد) (آب ودی چیست) () (اب کمر چیست) (اب مذی) (آب مذی چیست) (رنگ آب منی) (منی چه رنگی است؟) (منی بی رنگ) (حکم آب قبل از منی) (حکم پیش آب) (آب مذي چيست) (رنگ اب مني) (رنگ اب منی) (مذی چیست؟) (آب عشق نجس است) (کدام ماده شبیه اب است) (آب قبل از منی چیست) (اب مني چيست) (آيا آب قبل از مني نجس است؟) (اب ودی) (حکم اب قبل از منی) (احکام آب مذی) (آب قبل از منی) (آب منی بی رنگ) (پیشاب مرد نجس است؟) (جق) (اب مذی چیست؟) (رنگ اب مرد) (آب بی رنگ قبل از منی) (حکم اب مذی چیست) (مایع ودی) (رنگ وذی) (ابی که بی اختیار از زن خارج میشود و رنگ سفید دارد) (آب وذی) (رنگ منی چه رنگی است) (اب قبل منی) (حکم آب منی) (مني بيرنگ چگونه است) (مایع مذی) (مایع مذی چیست) (آب مذی چیست؟) (آب ودی) (آب سفید رنگی که از آلت بیرون می آید) (آب شهوت چیست؟آیا نیاز به غسل دارد؟) (وذی چیست) (منی) (آب منی چه رنگی است ) (اب چه رنگي است) (آب چه رنگی است؟) (آبه مذی؟) (احکام آب منی) (رنگ آب منی مرد) (مذی چیست ) (مذی چیست) (چگونه منی بیرون می آید؟) (اب بی رنگی که از الت مرد بیرون می اید چیست) (ابي كه قبل ازمني ميايد موجب) (آبی که هنگام تحریک میآید چیست) (حکم مایع قبل از منی) (آبی که قبل ازمنی می آیدچیست؟) (مايع مذي چيست) (آب قبل منی) (اب منی درزنان) (حکم منی) (آبی که قبل از منی میآید چیست ) (غسل واجب آب بی رنگ) (آیا آب بی رنگی که از) (رطوبت قبل از منی) (آب اولیه مرد نجس است) (مایع منی چه رنگی است) (اب وذی) (مزی چیست) (ایا اب شهوت نجس است) (اب بول چیست) (آیا آب عشق نجس است) (مذي چیست) (وذی) (آیا پیشاب نجس است؟) (مایع مذی چیست؟) (حکم مایع مذی) (مني چيست) (مذی چیست و چه حکمی دارد) (جق ) ( بول چیست) (اب مذي) (عورت چیه؟)