پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

ماده ای بی رنگ (رنگ آب) که چسبنده شبیه منی است و گاهی اوقات هنگام فشار دادن آلت بیرون می آید چیست و طهارت آن چگونه است؟

1 پاسخ 1


دانشجوی گرامی آبی که از بدن شما با تحریک مختصر خارج می شود, مذی نام دارد, این آب پاک است و موجب غسل هم نمی شود و روزه را نیز باطل نمی کند.
توضیح بیشتر:
هر آبی که از انسان خارج می شود منی نیست و باعث جنابت نمی شود. آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم است.
1- بول:
2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال آن بدن سست می شود و انسان لذت می برد.
3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.
4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفید رنگی است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد.
حکم آبها:
1- بول و منی نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج منی غسل جنابت نیز به انسان واجب می شود.
2- آبی که گاهی بعد از شوخی با همسریا تحریک شهوت از هر طریقی, بدون ارگاسم، خارج می شود( مذی)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند.
3- آبی که گاهی بعد از بول خارج می شود( ودی) و شباهت به منی دارد آن هم موجب غسل نمی شود، ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهیر شود.
4- همین طور آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن (وذی) می گویند, به خودی خود پاک است و موجب غسل نمی شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج منی جنب شده و به غسل نیاز دارد.
بنابراین هر آبی که از بدن خارج می شود حکم منی را ندارد و موجب غسل نمی شود.
نشانه های منی در مردان:
T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V
T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V
T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابي كه قبل ازمني ميايد) (اب شهوت) (مني چه رنگي است) (آب شهوت) (آب مني چیست) (حكم اب قبل از مني) (اب مذی چیست) (رنگ مذی) (منی چه رنگی است) (مذي چيست) (ودی چیست) (آب مذی) (آب منی چیست) (رنگ مني مرد) (آب ودی چیست) () (اب مذی) (اب کمر چیست) (آب مذی چیست) (رنگ آب منی) (منی چه رنگی است؟) (منی بی رنگ) (حکم پیش آب) (حکم آب قبل از منی) (آب مذي چيست) (رنگ اب مني) (رنگ اب منی) (مذی چیست؟) (کدام ماده شبیه اب است) (آب عشق نجس است) (آب قبل از منی چیست) (اب مني چيست) (آيا آب قبل از مني نجس است؟) (حکم اب قبل از منی) (اب ودی) (احکام آب مذی) (آب قبل از منی) (آب منی بی رنگ) (پیشاب مرد نجس است؟) (اب مذی چیست؟) (جق) (رنگ اب مرد) (آب بی رنگ قبل از منی) (حکم اب مذی چیست) (آب وذی) (رنگ وذی) (مایع ودی) (ابی که بی اختیار از زن خارج میشود و رنگ سفید دارد) (رنگ منی چه رنگی است) (اب قبل منی) (مایع مذی چیست) (مایع مذی) (مني بيرنگ چگونه است) (حکم آب منی) (آب مذی چیست؟) (آب ودی) (وذی چیست) (آب شهوت چیست؟آیا نیاز به غسل دارد؟) (آب سفید رنگی که از آلت بیرون می آید) (مذی چیست ) (آبه مذی؟) (رنگ آب منی مرد) (آب چه رنگی است؟) (اب چه رنگي است) (منی) (آب منی چه رنگی است ) (احکام آب منی) (آبی که قبل ازمنی می آیدچیست؟) (مايع مذي چيست) (اب منی درزنان) (حکم منی) (چگونه منی بیرون می آید؟) (اب بی رنگی که از الت مرد بیرون می اید چیست) (مذی چیست) (ابي كه قبل ازمني ميايد موجب) (آب قبل منی) (آبی که هنگام تحریک میآید چیست) (رطوبت قبل از منی) (آب اولیه مرد نجس است) (ایا اب شهوت نجس است) (مزی چیست) (اب وذی) (غسل واجب آب بی رنگ) (آیا آب بی رنگی که از) (آبی که قبل از منی میآید چیست ) (مایع منی چه رنگی است) (مذي چیست) (حکم مایع مذی) (عورت چیه؟) (اب مذي) (آیا آب عشق نجس است) (مني چيست) (مذی چیست و چه حکمی دارد) (جق ) ( بول چیست) (اب بول چیست) (حكم مذي چيست) (وذی) (آیا پیشاب نجس است؟) (مایع مذی چیست؟)