پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینگی امام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینگی امام 262435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینگی امام باید ابتدا 0262435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینگی امام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262435123456 را وارد نمایید. شهرستان ینگی امام از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده