پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ویرانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ویرانه 2215329 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ویرانه باید ابتدا 02215329 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ویرانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02215329123456 را وارد نمایید. شهرستان ویرانه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده