پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا پوشیدن شلواری که کمی تنگ باشد و گاهی موجب تحریک شود اشکال دارد؟

1 پاسخ 1

پوشیدن لباسی که برجستگی های بدن را نشان دهد برای آقایان اگر در معرض فساد باشد جایز نیست

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده