پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورکش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورکش 2624729 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورکش باید ابتدا 02624729 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورکش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624729123456 را وارد نمایید. شهرستان ورکش از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده