پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورامین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورامین 291 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورامین باید ابتدا 0291 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورامین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0291123456 را وارد نمایید. شهرستان ورامین از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ورامین) (پیش شماره ورامین چند است) ()