پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورآباد 2623945 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورآباد باید ابتدا 02623945 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02623945123456 را وارد نمایید. شهرستان ورآباد از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورآباد) (وراباد)