پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هومند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هومند 221529 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هومند باید ابتدا 0221529 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هومند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221529123456 را وارد نمایید. شهرستان هومند از توابع استان تهران می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده