پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همه سین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همه سین 221242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همه سین باید ابتدا 0221242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همه سین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221242123456 را وارد نمایید. شهرستان همه سین از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(همه سین مخابرات)