پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هفتجوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هفتجوی 262342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هفتجوی باید ابتدا 0262342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هفتجوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262342123456 را وارد نمایید. شهرستان هفتجوی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده