پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرنج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرنج 2624739 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرنج باید ابتدا 02624739 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرنج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624739123456 را وارد نمایید. شهرستان هرنج از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()