پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرانده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرانده 221652 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرانده باید ابتدا 0221652 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرانده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221652123456 را وارد نمایید. شهرستان هرانده از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده